NHÂN SỰ

Thầy Lâm Chí Dũng - Chức vụ: Hiệu Trưởng

Thầy Thái Đức Minh - Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

 

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 06 : 21
Năm 2020 : 3.494
Liên kết website
 • 1_22994c4ca4
 • 3_5176beccbc
 • 4_cd8e5a87ff
 • 5_5d32ee4da3
 • 6_7ec3c16790
 • 7_cb5fa8f14e
 • 9_ed93b45c48
 • 8_e14dcc9f0f
 • P1040315__600_x_450__b892837e2a
 • P1040309__600_x_450__11b0637e2a
 • P1040311__600_x_450__b2a2737e2a
 • P1040297__600_x_450__6efe637e2a
 • P1040316__600_x_450__478df37e2a
 • P1040328__600_x_450__4d16937e2a
 • P1040325__600_x_450__d658437e2a
 • P1040295__600_x_450__89a7c37e2a
 • P1040301__600_x_450__f090d37e2a
 • 33_27707182be
 • 11__600_x_450__098c037e2a
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc/thu-vien-thiet-bi" title="Thư viện - Thiết bị" rel="dofollow">Thư viện - Thiết bị</a>
“Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay”, ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của khoa học kĩ thuật và công nghệ số đã làm ...
DS HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2018 - 2019

Thạch Thái Vĩnh (Tin học – giải Ba)

Lê Trần Tâm Như (Văn – giải Ba)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2018 - 2019

Trương Như Ý (Tin học - giải Nhất)

Thạch Thái Vĩnh (Tin học - giải Nhì)

Lê Trần Tâm Như (Văn - giải Ba)

Lê Phan Khả Ái (Văn - giải KK)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2017 - 2018

Thạch Thái Vĩnh (Tin học – giải Ba)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2017 - 2018

Thạch Thái Vĩnh (Tin học - giải Nhất)

Trương Như Ý (Tin học - giải KK)

Thạch Thị Minh Thư (GDCD – giải KK)

Lê Phan Khả Ái (Văn - giải KK)

Phạm Thị Tiên Em (Sinh - giải KK)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2016 - 2017

Vũ Thái Hà (Tin học - giải Nhì)

Cao Thị Thảo Nguyên (Tin học - giải Ba)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2016 - 2017

Cao Thị Thảo Nguyên (Tin học - giải Nhì)
Vũ Thái Hà (Tin học - giải Nhì)

Trần An Khang (Hóa - giải Nhất)

Lê Thị Yến Linh (Hóa - giải Ba)

Dương Thị Tuyết Kiều (Hóa - giải KK)

Ngô Thị Kim Ngân (Sinh - giải KK)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2015 - 2016

Cao Thị Thảo Nguyên (Tin học - giải ba)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2015 - 2016

Cao Thị Thảo Nguyên (Tin học - giải Nhì)
Vũ Thái Hà (Tin học - giải Nhì)

Trần An Khang (Hóa - giải Nhất)

Lê Thị Yến Linh (Hóa - giải Ba)

Dương Thị Tuyết Kiều (Hóa - giải KK)

Ngô Thị Kim Ngân (Sinh - giải KK)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2014 - 2015

Phùng Vĩ Trung (Tin học - giải Nhì)
Tạ Thị Ngọc Trâm (Tin học - giải Ba)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2014 - 2015

Phùng Vĩ Trung (Tin học - giải Nhất)
Tạ Thị Ngọc Trâm (Tin học - giải Ba)

Võ Việt Tín Anh (Toán - giải Ba)

Trần T Thùy Ngân (Hóa - giải Ba)

Phạm Chí Hiếu (Sinh - giải KK)

Lý Thị Thanh Dung (GDCD - giải KK)
Thạch Thị Tần Ngọc Trân (GDCD - giải KK)

Lý Thị Bích Trâm (Lịch Sử - giải KK)
Đặng Thị Quỳnh Như (Lịch Sử - giải KK)

Phạm Văn Hậu (Địa Lý - giải KK)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2013 - 2014

Tạ Thị Ngọc Trâm (Tin học - giải Nhì)
Phùng Vĩ Trung (Tin học - giải Ba)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2013 - 2014

Tạ Thị Ngọc Trâm (Tin học - giải Nhì)
Phùng Vĩ Trung (Tin học - giải Ba)

Vương Nguyệt Anh (Hóa - giải Nhì)
Võ Thị Ngọc Phú (Hóa - KK)

Trần Thị Vol (Sinh - giải Ba)

Lâm Thị Xuân Mai (Lịch Sử - giải KK)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2012 - 2013

Lê Trường Dương (Lịch Sử - giải KK)

Danh Trí Phẩm (GDCD - giải KK)

Trương Hữu Thắng (Tin học - giải KK)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2012 - 2013

Lâm Minh Hải (Địa Lý - giải Nhất)
Trần Thị Khánh Trang (Địa Lý - giải Ba)
Lý Thị Kim Hoa (Địa Lý – giải KK)

Trang Thị Mỹ Linh (Vật Lý - giải KK)

Lâm Như Ý (Hóa - giải Ba)

Lê Trường Dương (Lịch Sử - giải KK)

Danh Trí Phẩm (GDCD - giải ba)

Trương Hữu Thắng (Tin học - giải Nhì)
Nguyễn Trọng Thức (giải Nhì)

 

HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2011 - 2012

Vũ Thanh Phến (Tin học - giải nhì)
Đồng Thúy Hằng (Tin học - giải KK)

Lê Hữu Nghĩa (Địa Lý - giải ba)

Trang Thu Dung (Văn - giải ba)

Trần Thị Kiều Linh (Văn - giải KK)

Trần T Ngọc Nhiên (Hóa - giải KK)

DS GIÁO VIÊN GIỎI CÁC CẤP

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2017 - 2018

Thầy Ngô Hải Điệp

Thầy Quách Đức Hiệp (Giải ba)

Cô Phạm Thị Huệ

Cô Bùi Việt Trinh (Giải KK)

Thầy Trần Văn Thành

Thầy Thạch Thanh Hùng

Cô Trần Thị Thanh Ngân

Cô Trần Thúy Loan

Thầy Châu Thanh Nhã

Thầy Lâm Thành Quang

Cô Lê Thùy Trang

Cô Trần Thị Hà

Cô Nguyễn Thị Hoàn

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2015 - 2016

Cô Huỳnh Thị Bích Thu (nhất)

Thầy Quách Đức Hiệp (nhất)

Thầy Nguyễn Văn Trường (KK)

Thầy Thạch Thanh Hùng

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thầy Quách Đức Hiệp (ba)

Cô Huỳnh Thị Bích Thu

Cô Bùi Việt Trinh

Thầy Trần Văn Thành

Thầy Nguyễn Văn Trường

Cô Vương Thanh Thảo

Cô Nguyễn Thị Hoàn

Thầy Ngô Hải Điệp

Thầy Thạch Thanh Hùng

Cô Phạm Thị Huệ

Cô Trương Thị Hồng Cúc

Cô Trần Thúy Loan

Cô Trương Mỹ Bích

Cô Trần Thị Thanh Ngân

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2013 - 2014

Cô Huỳnh Thị Bích Thu

Thầy Quách Đức Hiệp

Cô Nguyễn Hoàng Sang

Thầy Nguyễn Văn Trường

Cô Trần Thị Thanh Ngân

Cô Nguyễn Thị Kim Thành

Thầy Thạch Thanh Hùng

Thầy Trần Văn Dũng

Cô Nguyễn Thị Hoàn

Thầy Lâm Thành Quang

Cô Trần Thúy Loan

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2011 - 2012

Thầy Quách Đức Hiệp (giải nhất)
Thầy Nguyễn Văn Trường (giải KK)

Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 06 : 21
Năm 2020 : 3.494
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc/thu-vien-thiet-bi" title="Thư viện - Thiết bị" rel="dofollow">Thư viện - Thiết bị</a>
“Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay”, ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của khoa học kĩ thuật và công nghệ số đã làm ...
 • 1_22994c4ca4
 • 3_5176beccbc
 • 4_cd8e5a87ff
 • 5_5d32ee4da3
 • 6_7ec3c16790
 • 7_cb5fa8f14e
 • 9_ed93b45c48
 • 8_e14dcc9f0f
 • P1040315__600_x_450__b892837e2a
 • P1040309__600_x_450__11b0637e2a
 • P1040311__600_x_450__b2a2737e2a
 • P1040297__600_x_450__6efe637e2a
 • P1040316__600_x_450__478df37e2a
 • P1040328__600_x_450__4d16937e2a
 • P1040325__600_x_450__d658437e2a
 • P1040295__600_x_450__89a7c37e2a
 • P1040301__600_x_450__f090d37e2a
 • 33_27707182be
 • 11__600_x_450__098c037e2a
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc/thu-vien-thiet-bi" title="Thư viện - Thiết bị" rel="dofollow">Thư viện - Thiết bị</a>
“Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay”, ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của khoa học kĩ thuật và công nghệ số đã làm ...