Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 161
Năm 2021 : 1.482
Văn bản liên quan
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ngày ban hành:
12/12/2011
Ngày hiệu lực:
12/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
28/03/2011
Ngày hiệu lực:
28/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành:
19/01/2011
Ngày hiệu lực:
19/01/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
22/10/2009
Ngày hiệu lực:
22/10/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Ngày ban hành:
21/10/2009
Ngày hiệu lực:
21/10/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Ngày ban hành:
20/10/2009
Ngày hiệu lực:
20/10/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới