Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 10 : 430
Năm 2019 : 4.940
Văn bản liên quan
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành khung thời gian năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
03/08/2015
Ngày hiệu lực:
03/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 141/PGDĐT V/V Tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:
15/07/2015
Ngày hiệu lực:
15/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành quy chế xét duyệt SKKN
Ngày ban hành:
13/05/2015
Ngày hiệu lực:
13/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2015-2020
Ngày ban hành:
01/12/2014
Ngày hiệu lực:
01/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
108/2014/NĐ-CP về Tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới