Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An Hiệp

Giồng Chùa A - An Hiệp - Châu Thành - Sóc Trăng
0299.3833114
stg-chauthanh-thcsanhiep@edu.viettel.vn