Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 430
Năm 2021 : 2.201

Kế hoạch liên tịch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2018

Ngày ban hành:
09/07/2018
Ngày hiệu lực:
09/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành khung thời gian năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
03/08/2015
Ngày hiệu lực:
03/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 141/PGDĐT V/V Tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:
15/07/2015
Ngày hiệu lực:
15/07/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành quy chế xét duyệt SKKN
Ngày ban hành:
13/05/2015
Ngày hiệu lực:
13/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2015-2020
Ngày ban hành:
01/12/2014
Ngày hiệu lực:
01/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
108/2014/NĐ-CP về Tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường bậc THCS
Ngày ban hành:
16/10/2013
Ngày hiệu lực:
16/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Bình bầu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
16/10/2013
Ngày hiệu lực:
16/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị số 10/CT-CTUBND, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch. UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chân chính lê lôi iàrn việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bô, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
28/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
07/12/2012
Ngày hiệu lực:
07/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Ngày ban hành:
26/11/2012
Ngày hiệu lực:
26/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới